ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΚΟΝΤΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2022 στην αίθουσα εκδηλώσεων των εκδόσεων ΙΑΝΟΣ η παρουσίαση του βιβλίου

του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης κυρίου Αντώνη Κόντη με τίτλο: «Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Μετανάστευσης».

Το βιβλίο αποτελεί την 10η έκδοση του «Εργαστηρίου Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς» (ΕΜΜΕΔΙΑ). Οι μελέτες του ΕΜΜΕΔΙΑ εκδίδονται ανελλιπώς από τις

«Εκδόσεις Παπαζήση» κατά την τελευταία δεκαπενταετία.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την σχετική συζήτηση στον εξής σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=Dv9tPJl7Ywg&ab_channel=IANOS