ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

Συνάντηση Ελλήνων και Τούρκων ακαδημαΪκών και ερευνητών στη Σμύρνη με συμμετοχή του ΠΜΣ

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος ΑΕ και Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική» καθώς και με το Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Yasar-Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) διοργάνωσαν στη Σμύρνη την 1η Δεκεμβρίου 2023, συνάντηση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ακαδημαϊκών και ερευνητών με θέμα:

 «H διπλωματία δεύτερης τροχιάς (second track diplomacy): Φέρνοντας την ελληνική και την τουρκική κοινωνία κοντά».

 Στόχος της συνάντησης ήταν να διερευνηθεί πώς η «διπλωματία δεύτερης τροχιάς» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην αναζήτηση νέων ιδεών και στον εντοπισμό συγκεκριμένων τομέων συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών των δύο χωρών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και συμφωνήθηκε από τα δύο μέρη να προχωρήσουν σε δραστηριότητες  που αφορούν:

  • Τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημιακών Ενώσεων και Ερευνητικών Ινστιτούτων
  • Τη συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ, που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής επάρκειας
  • Τη συνεργασία μεταξύ δημοτικών και κοινοτικών αρχών και δημοτικών επιχειρήσεων.

 

Από ελληνικής πλευράς στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι κκ: Παναγιώτης Τσάκωνας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κύριος Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Χαράλαμπος  Τσαρδανίδης, Καθηγητής, Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ανδρέας Στεργίου, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παναγιώτα Μανώλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Θόδωρος Τσίκας, Πολιτικός Επιστήμονας-Διεθνολόγος, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης για την Ομοσπονδία της Ευρώπης (ΕΕνΟΕ).

Από τουρκικής πλευράς, μεταξύ άλλων, έλαβαν μέρος οι κκ: Prof. Levent Kandiller, Πρύτανης, Yasar University, Prof. Emre Iseri, Διευθυντής, Κέντρο Μεσογειακών Μελετών, Yasar University, Prof. Mehmet Gökay Özerim, Πρόεδρος, Department of International Relations, Yasar University, Assoc. Prof. Feride Asli Ergul Jorgensen, Department of International Relations, Ege University, Can Sakaryali, Izmir Mediterranean Agency, Prof. Sevda Alankus, Department of Communication, Yasar University. 

 

Πηγές: Reporter.gr, ethnos.gr